Филиал Стара Загора
Секция "Атмосферни оптични изследвания"


Основна информация за секция "Атмосферни оптични изследвания"

Мисия:

Изследване на динамични и химични процеси в средната и висока атмосфера със спектро-фотометрични методи, изследване на малките съставки на атмосферата, включително на озона. Установяване влиянието на Слънцето и на други фактори върху атмосферата и отношението им към климатичните промени. Разработване на методи за обработка на данни от наземни и спътниково базирани инструменти и тяхната интерпретация.

Състав:

Секцията включва: двама професори, двама доценти, трима асистенти и двама физици и един техник. Екипът има повече от тридесет години опит в областта на спътниковите експерименти, в статистическия анализ, в провеждане на спектро-фотометрични измервания на директната и на разсеяната слънчева радиация, както и на светеното на нощното небе. Учените от секцията са публикували редица статии, цитирани в световните бази от данни.

Дейност:

В момента екипът провежда ежедневни измервания на Слънчевата радиация в ултравиолетовия спектрален диапазон и поддържа една метео-станция, обработва получените данни, определя тоталното съдържание на озона и ултравиолетовия индекс, извършва научен анализ на спътникови или/и наземни данни, свързани с оптичните полярни явления, със слънчевото, междупланетното и земното магнитни полета и с климата на Земята.

Членовете на секцията са участници в проекта ИКАМОС по ОП "Развитие на Конкурентоспособността на Българската Икономика" и PECS на ЕSA, oрганизират и провеждат експедиции за изследване на Слънчевата корона по време на Слънчеви затъмнения.