Институт за Космически Изследвания и Технологии
Секция "Космически Климат"

Основна информация за секция "Космически Климат"

Мисия:

Оценка на дългосрочните вариации на слънчевата активност и на параметрите на слънчевото динамо; изследване на физическите механизми за дългосрочни изменения на слънчевата активност върху околоземното пространство, различните атмосферни слоеве, регионалния и глобалния климат, както и разработване и изработване на апаратура и специализиран софтуер за тази цел.

Състав:

Секцията включва седем учени от ИКИТ-БАН, двама професори, един доцент, трима гл.асистенти (от тях двама д-р) и един докторант. Екипът има повече от двадесет и пет годишен опит в областта на спътниковите експерименти, както и в статистическия анализ на измервания по цялата верига от Слънцето през Слънчевия Вятър, Магнитосферата, Йоносферата до Атмосферата и повърхността на Земята. Учени от секцията са написали редица, често цитирани, публикации за влиянието на Слънцето върху Геомагнитната активност, Климата и Земетресенията.

Дейност:

В момента екипът извършва научен анализ на данни, спътникови или/и наземни, свързани със слънчевата динамика, слънчевите и междупланетните магнитни полета и на климата на Земята.

Членовете на екипа са участници, с апарата "Сонда Лангмюр", в плазмено-вълновия комплекс "ОБСТАНОВКА", на борда на Международната Космическа Станция. Целта на комплекса е да прави измервания на електромагнитните полета и плазмените параметри и вълновите процеси в близист до космически обекти (спътници и космически станции).